Spis treści

 1. Cel Polityki Cookies.
 2. Czym są pliki cookies.
 3. Z jakich plików cookies korzystamy i czy jest to konieczne?.
 4. Czy Administrator serwisu zbiera dane osobowe za pomocą plików cookies?.
 5. Podstawa prawna gromadzenia danych za pomocą plików cookies.
 6. Komu Administrator udostępnia dane?.

1.     Cel Polityki Cookies

Niniejsza Polityka Cookies opisuje sposób, w jaki Kaspol.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 51, 05-077 Warszawa, zwana dalej „Administratorem” korzysta z plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem: www.kaspolnet.pl/ przez osoby go odwiedzające (zwane dalej „użytkownikami”).

2.     Czym są pliki cookies

Pliki „cookies” to inaczej pliki tekstowe, przechowywane w tzw. urządzeniach końcowych użytkowników, tj. w komputerach, telefonach, tabletach, które przesyłane są do tych urządzeń poprzez różne strony internetowe.

Pliki cookies, w zależności od ich rodzaju, spełniają różne funkcje. Między innymi, pozwalają zidentyfikować, z jakiego urządzenia końcowego użytkownik korzysta przeglądając stronę internetową, a przez to, mogą ułatwić sposób wyświetlania danej strony internetowej tak, aby odpowiadała ona indywidualnym preferencjom użytkownika i ustawieniom urządzenia końcowego, które są niejako „zapamiętywane” przez pliki cookies. Pliki te często wykorzystywane są także do zbierania anonimowych danych na temat sposobu korzystania przez użytkownika z danej strony internetowej po to, aby z wykorzystaniem narzędzi analitycznych można było ustalić, jakie treści są dla użytkowników bardziej interesujące, co następnie pomaga administratorowi tej strony uatrakcyjnić jej strukturę i treść.

Cookies służą też do identyfikacji reklam wyświetlonych przez użytkownika, co pozwala danej stronie internetowej na wyświetlanie użytkownikowi reklam najbardziej dopasowanych do jego dotychczasowej aktywności na stronach internetowych.

Cookies z reguły oznaczone są nazwą strony internetowej, z której zostały przesłane oraz unikalnym numerem. Przechowywane są one na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub bez okresu ważności.

3.            Z jakich plików cookies korzystamy i czy jest to konieczne?

Ze względu na okres przechowywania, serwis korzysta z następujących plików cookies:

 1. Sesyjnych – przechowywanych przez czas korzystania z przeglądarki przez użytkownika (na czas danej sesji) i są usuwane po zakończeniu tej sesji lub wylogowania się z danej strony internetowej.
 2. Stałych – przechowywanych w pamięci urządzenia końcowego użytkownika także po zamknięciu przeglądarki internetowej (zakończeniu sesji), z reguły przez określony czas.

Ze względu na pochodzenie i funkcjonalność, serwis korzysta z:

Cookies „własnych”, czyli:

 1. Cookies niezbędnych: są to pliki cookies należące do Administratora serwisu. Ich celem jest identyfikacja środowiska uruchomieniowego, z którego korzysta urządzenie końcowe użytkownika (między innymi jaki system operacyjny zainstalowany jest na urządzeniu końcowym).
  Korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest niezbędne, ponieważ bez tych plików, prawidłowe korzystanie z serwisu i jego przeglądanie będzie niemożliwe. Z tego powodu, użytkownik nie ma możliwości wyłączenia przesyłania tych plików podczas korzystania z serwisu.
 2. Cookies funkcjonalnych: są to pliki cookies należące do Administratora serwisu, które „zapamiętują” wybory dokonane przez użytkownika, np. czy wyraził on zgodę na przechowywanie „dobrowolnych” plików cookies.
  Korzystanie z tego rodzaju plików cookies nie jest niezbędne, lecz bez nich, przy każdym kolejnym odwiedzeniu serwisu w trakcie jednej sesji, użytkownikowi wyświetli się banner informujący o możliwości zmiany ustawień odnośnie plików cookies tak, jak gdyby odwiedził serwis po raz pierwszy.
 3. Cookies autoryzujących: są to pliki cookies należące do Administratora serwisu, które przechowują informację o sesji użytkownika i pozwalają na jego autoryzację w serwisie. Dzięki temu, serwer „rozpoznaje” konkretnego użytkownika (na podstawie informacji o sesji) i umożliwia mu na dostęp do jego danych zapisanych w serwisie.
  Korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest niezbędne, ponieważ bez tych plików, użytkownik może mieć problem z dostępem do swoich danych, które zapisane są w serwisie, np. serwer, z którego korzysta serwis, może „odrzucić” prośbę użytkownika o edycję wcześniej wprowadzonych przez niego danych, gdyż może nie rozpoznać użytkownika, a przez to, nie udzielić mu dostępu do jego danych.

Cookies należących do podmiotów trzecich, czyli:

 1. Cookies analitycznych: plików pochodzących od takich dostawców usług jak np. Google Inc lub HotJar, które pozwalają, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych, analizować zachowanie użytkowników odwiedzających serwis, np. w zakresie ilości czasu spędzonego na przeglądanie serwisu lub jego poszczególnych treści, co następnie przyczynia się do ulepszania serwisu, aby był on dla użytkownika atrakcyjniejszy.
  Korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce tak, aby nie były one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego, z którego korzysta.
 2. Cookies śledzących aktywność użytkownika w internecie, np. Facebook Pixel: plików „podążających” za użytkownikiem, zbierających informacje na temat jego zachowania lub historii wyszukiwania, aby umożliwić w innych serwisach wyświetlanie użytkownikowi reklam najbardziej zbliżonych do tematyki tych stron, które wcześniej odwiedził, przez co korzystając z różnych stron internetowych, wyświetlane w nich reklamy będą mieć charakter bardziej spersonalizowany;
  Korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce tak, aby nie były one zapisywane w pamięci urządzenia końcowego, z którego korzysta.

 

4.     Czy Administrator serwisu zbiera dane osobowe za pomocą plików cookies?

Administrator nie gromadzi za pomocą plików cookies żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników. Gromadzone dane mają bowiem charakter zanonimizowany, niepozwalający na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika i wykorzystywane są jedynie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i prowadzeniu badań wydajności.

Niemniej jednak, pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich, mogą gromadzić pewne informacje, które w zestawieniu z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika, a posiadanymi przez te podmioty, teoretycznie mogłyby pozwolić im na zidentyfikowanie użytkownika. Podmioty te, w zakresie przetwarzanych przez siebie danych, odpowiadają zatem we własnym imieniu.

5.     Podstawa prawna gromadzenia danych za pomocą plików cookies

Gromadzenie i przechowywanie danych przez Administratora z użyciem plików cookies w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu, nie wymaga zgody użytkownika. Natomiast w pozostałym zakresie, zgoda ta wyrażana jest każdorazowo poprzez ustawienie przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik w taki sposób, aby domyślnie pozwalała ona na zapisywanie „dobrowolnych” plików cookies, tj. takich, które nie mają bezpośredniego wpływu na prawidłowe korzystanie z serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i tym samym określić warunki przechowywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego, z którego korzysta, jak również rodzaj plików cookies, które mogą być zapisywane. W każdej chwili możliwe jest też ręczne usunięcie plików cookies zapisanych w urządzeniu końcowym, poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki.

6.     Komu Administrator udostępnia dane?

Administrator, za pomocą „własnych” plików cookies, nie gromadzi żadnych danych, a więc również nikomu ich nie przekazuje. Natomiast dane gromadzone za pomocą plików cookies należących do podmiotów trzecich, przetwarzane są zgodnie z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów.

Administrator niniejszym informuje, że w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Komisja Europejska nie stwierdziła zachowania przez to państwo trzecie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, ponieważ na mocy regulacji prawnych obowiązujących w tym państwie, dostęp do danych osobowych, które mogą być ewentualnie gromadzone za pośrednictwem plików cookies należących do podmiotów z siedzibą w USA, może być zapewniony m.in. tamtejszym organom wywiadowczym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Niemniej jednak, obecnie trwają w Komisji Europejskiej prace nad wydaniem w stosunku do USA decyzji stwierdzającej zapewnienia przez to Państwo adekwatnej ochrony danych osobowych, przekazywanych z obszaru EOG. Tym samym, przekazywanie danych z EOG do USA odbywa się na podstawie zaktualizowanych, tzw. standardowych klauzul umownych, dostępnych pod adresem:

https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

Niezależnie od powyższego, z uwagi na dobrowolność w korzystaniu z cookies stosowanych przez podmioty z siedzibą w USA, użytkownik ma możliwość wyłączenia na stronie internetowej serwisu opcji przechowywania na jego urządzeniu końcowym plików cookies należących do podmiotów trzecich.